Fynda Byggmaterial

Beräkna Virkesåtgång

Programmet beräknar hur mycket virke (exkl spill), som går åt för att t.ex bekläda en väggyta med t.ex spontant virke. Välj typ av virke och bredd och klicka på knappen Beräkna, så beräknar programmet antal löpmeter per kvadratmeter.
Resultatet är bara en uppskattning av mängden virke (Antal Löpmeter per kvadratmeter), så tänk på att det i verkligheten kan bli mer eller mindre.

TypBredd mm
TAGGAR: BERÄKNA MATERIALÅTGÅNG, LÖPMETER, KVADRATMETER, PANEL, OHYVLAT, VIRKE, HYVLAT, ÅTGÅNG, SPONTANT.
Programmet är naturligtvis noga testat, men all användning sker på egen risk.
©2015 FYNDA BYGGMATERIAL